Fundacja Czas to Miłość

Maryjo, okaż się nam Matką

W tym „przed-słowie” do kolejnych czytanek majowych, czerpiących z dziedzictwa wiary i przepowiadania Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, pragnę wyrazić wdzięczność zarówno P.T. Autorce, Annie Rastawickiej, jak również Fundacji „Czas to Miłość”. Prymas Tysiąclecia – jak nazywał go św. Jan Paweł II, mając na względzie tajemnicę wiary, jaką jest Chrystusowy Kościół, przyjął macierzyństwo Boże Maryi jako jedną z naczelnych prawd pastoralnej drogi Kościoła.

Maryjne macierzyństwo Kościoła ustawił paralelnie do trzech faz życia Jezusa Chrystusa: Wcielenia, działalności publicznej i Paschy. Podkreślał, że „w momencie Zwiastowania na Maryi skupiła się cała uwaga nieba i ziemi, wola Trójcy Świętej i nadzieja rodziny ludzkiej, bo Wcielenie nie mogło się dokonać jednostronnie aktem samego Boga, bez współdziałania z Nim Maryi” (W światłach Tysiąclecia, Kraków 1981, s. 11).

Następnie matczyna relacja do codzienności życia Jezusa w Nazarecie i Jego późniejsza działalność publiczna nazywana jest przez Księdza Prymasa „macierzyństwem wychowawczym”. Aby następnie przejść do „macierzyństwa paschalnego” i duchowego wobec odkupionej ludzkości. To w tym duchu Zawierzenia „samemu Bogu przez Maryję”, odczytujmy treść tych czytanek, wołając starodawną modlitwą Kościoła: „Maryjo, okaż się nam Matką”.

Prosimy więc Wszechmogącego Boga, aby rychły już dar beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego przyczynił się do naszej wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Ojczyźnie.

† Abp Wacław Depo
Metropolita Częstochowski

» Pobierz publikację MARYJO, OKAŻ SIĘ NAM MATKĄ Cz. 1 «Strona wystawy „Per Mariam soli Deo”

Strona wystawy „Per Mariam soli Deo” jest dostępna pod adresem:

http://wystawa.czastomilosc.plWystawa „Per Mariam soli Deo”

Wystawa poświęcona życiu i dziedzictwu Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego została zamontowana na murach Jasnej Góry od strony Bramy Papieskiej. Oficjalne otwarcie wystawy zatytułowanej „Per Mariam Soli Deo” odbyło się w sobotę, 13 czerwca o godz. 16.15.

Wystawa „Per Mariam Soli Deo” zorganizowana została przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego przy współpracy z Jasnogórskim Instytutem Maryjnym i Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie w ramach Roku Prymasa Wyszyńskiego, ustanowionego przez Sejmik Województwa Śląskiego. Wpisuje się ona w jasnogórskie przygotowania do beatyfikacji kardynała, który „wszystko postawił na Maryję”.

Jej usytuowanie nie jest przypadkowe. To droga prowadząca na Jasną Górę przez bramę „Totus Tuus”, a ekspozycja nawiązuje tematycznie do tego papieskiego przesłania, o czym przypomina jej tytuł „Przez Maryję samemu Bogu” (Per Mariam, soli Deo).

Na wystawę o kard. Stefanie Wyszyńskim składa się 31 plansz ze zdjęciami przyszłego błogosławionego, opatrzonych komentarzami, którymi są słowa Jana Pawła II i samego księdza Prymasa.

Ekspozycja prezentowana przez czas wakacji, będzie okazją do poznania Sługi Bożego i dzieła jego życia. Plansze pokazują Prymasa jako wielkiego Polaka, męża stanu, pasterza, przyjaciela papieży, człowieka wolnego, niewolnika Matki Bożej, więźnia, obrońcę życia. To są hasła, ale one są po to, byśmy mogli w tych motywach przyswoić sobie, kim był i kim wciąż jest Prymas Tysiąclecia, zwłaszcza teraz, kiedy nadal przygotowujemy się do ogłoszenia go błogosławionym, odsłaniając i poznając to jego wielkie dziedzictwo.

Na każdej z plansz znajduje się po kilka fotografii. Pochodzą one przede wszystkim z bogatego archiwum Instytutu Prymasowskiego. Celem wystawy, jak zauważają jej autorzy, jest przede wszystkim ukazanie człowieka świętego, jego drogi zawierzenia Maryi.

o. Mariusz Tabulski
dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego

» ZOBACZ PLANSZE WYSTAWY «

 Konferencja gospodarcza na Jasnej Górze z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości pod hasłem:
„ZOBOWIĄZANI BY POMNAŻAĆ DZIEŁA PRZODKÓW. OSIĄGNIĘCIA GOSPODARCZE PAŃSTWA POLSKIEGO WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI.”

Główne przesłanie: Pamięci historycznej wystawy gospodarczej zorganizowanej, u schyłku zaborów na Jasnej Górze, przez polskie środowiska gospodarcze w kontekście współczesnych wyzwań związanych z:

  • Polską Doktryną Energetyczną
  • Świadomym kształtowaniem przez Państwo rozwoju gospodarczego kraju i budowy trwałych filarów ekonomicznego bytu Polski
  • Gospodarką innowacyjną i polską drogą do technologicznej rewolucji
  • Finansami w gospodarce.

 

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

POBIERZ ZAPROSZENIE

 

Konferencja odbędzie się 3 listopada 2018r., w przeddzień głównych uroczystości niepodległościowych na Jasnej Górze zaplanowanych na 4 listopada 2018. Przyczynkiem do niej jest przypomnienie wielkiej wystawy gospodarczej z 1909r., która odbyła się na Jasnej Górze i została zorganizowana przez polskie środowiska gospodarcze z trzech zaborów i była swoistym przygotowaniem do działań w odradzającej się Polsce oraz wielką deklaracją polskich środowisk ziemiańskich, kupieckich i przemysłowych na rzecz połączenia wysiłków w dziele budowy ekonomicznej siły Rzeczpospolitej. Będzie to także okazja do przypomnienia roli Kościoła i samej Jasnej Góry w integracji środowisk gospodarczych oraz działalności duszpasterskiej i pielgrzymkowej w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości, w międzywojniu aż po dzień dzisiejszy.

Głównym celem konferencji i zarazem jej przesłaniem będzie przedstawienie współczesnych wyzwań stojących przed polską gospodarką w kontekście zmian ekonomicznych i technologicznych zachodzących na świecie, prezentacja założeń polskiej doktryny energetycznej – jej znaczenia dla rozwoju i bytu kraju oraz zagrożeń w jej realizacji, wynikających głównie z unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego. Konferencja odniesie się także do niezwykle istotnej kwestii związanej ze świadomym kształtowaniem przez Państwo rozwoju gospodarczego kraju oraz budowy trwałych filarów ekonomicznego bytu Polski. Będzie także miejscem prezentacji założeń polskiej drogi do technologicznej rewolucji i gospodarki innowacyjnej oraz właściwego spojrzenia na zdrowy, finansowy krwioobieg w gospodarce.

Konferencja będzie miała miejsce w chwili, kiedy wszystkie oczy będą skierowane na Jasną Górę, gdzie 3 i 4 listopada odbywać się będą uroczystości niepodległościowe z udziałem rzeszy pielgrzymów oraz licznych zagranicznych gości. Te wydarzenia stanowić będą znakomite uzupełnienie przesłania niepodległościowego, które popłynie w tych dniach z Jasnej Góry. Tym wszystkim wydarzeniom nadane zostanie mocne przesłanie medialne.

Zapraszają ORGANIZATORZY:

  • Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów „Nostra Res”
  • Instytut Prymasa Wyszyńskiego
  • Fundacja CZAS TO MIŁOŚĆ

PARTNERZY:

  • JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
  • WĘGLOKOKS S.A.

 

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

POBIERZ ZAPROSZENIEChrzest 966

Miło nam poinformować Państwa, że Fundacja „Czas to Miłość” realizuje projekt o nazwie „Znaczenie chrztu Polski w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia” w ramach programu CHRZEST 966 Narodowego Centrum Kultury.

Publikacją pierwszego z trzech tzw. tomów „Milenijnych” pragniemy otworzyć skarbiec myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w roku 1000-lecia chrztu Polski pochyla się nad tajemnicą tego wydarzenia zarówno wymiarze religijnym jak i narodowym. Nauczanie Prymasa Tysiąclecia wyrażone w licznych homiliach i przemówieniach roku 1966 stanowi ogromne źródło mądrości i wiedzy historycznej dotyczącej chrześcijańskich korzeni polskiej państwowości.

Tomy „Milenijne” są częścią wielkiego przedsięwzięcia wydawniczego w postaci Dzieł Zebranych Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Dzieła te nie były dotąd nigdy w całości publikowane i szerzej udostępnione.

Wydaniu pierwszego z trzech tomów roku 1966 towarzyszyć będzie również bezpłatny e-book w wersji elektronicznej. Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu.