Fundacja Czas to Miłość

Maryjo, okaż się nam Matką

W tym „przed-słowie” do kolejnych czytanek majowych, czerpiących z dziedzictwa wiary i przepowiadania Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, pragnę wyrazić wdzięczność zarówno P.T. Autorce, Annie Rastawickiej, jak również Fundacji „Czas to Miłość”. Prymas Tysiąclecia – jak nazywał go św. Jan Paweł II, mając na względzie tajemnicę wiary, jaką jest Chrystusowy Kościół, przyjął macierzyństwo Boże Maryi jako jedną z naczelnych prawd pastoralnej drogi Kościoła.

Maryjne macierzyństwo Kościoła ustawił paralelnie do trzech faz życia Jezusa Chrystusa: Wcielenia, działalności publicznej i Paschy. Podkreślał, że „w momencie Zwiastowania na Maryi skupiła się cała uwaga nieba i ziemi, wola Trójcy Świętej i nadzieja rodziny ludzkiej, bo Wcielenie nie mogło się dokonać jednostronnie aktem samego Boga, bez współdziałania z Nim Maryi” (W światłach Tysiąclecia, Kraków 1981, s. 11).

Następnie matczyna relacja do codzienności życia Jezusa w Nazarecie i Jego późniejsza działalność publiczna nazywana jest przez Księdza Prymasa „macierzyństwem wychowawczym”. Aby następnie przejść do „macierzyństwa paschalnego” i duchowego wobec odkupionej ludzkości. To w tym duchu Zawierzenia „samemu Bogu przez Maryję”, odczytujmy treść tych czytanek, wołając starodawną modlitwą Kościoła: „Maryjo, okaż się nam Matką”.

Prosimy więc Wszechmogącego Boga, aby rychły już dar beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego przyczynił się do naszej wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Ojczyźnie.

† Abp Wacław Depo
Metropolita Częstochowski

» Pobierz publikację MARYJO, OKAŻ SIĘ NAM MATKĄ Cz. 1 «