Chrzest Polski w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia
Facebook

pobierz e-book

pobierzpdfepub

prymasDZIEŁA ZEBRANE TOM XVI
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo
Warszawa 2016
ISBN 978-83-88202-54-4

Komitet redakcyjny: Maria Bujnowska, Iwona Czarcińska, Beata Mackiewicz, Anna Rastawicka
Konsultanci: ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski, ks. Władysław Golis, Jadwiga Kuszell

© Copyright by Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego