Chrzest Polski w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia
Facebook

o projekcie

NCK

Nazwa zadania:

Znaczenie chrztu Polski w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia.

O projekcie:

Publikacją pierwszego z trzech tzw. tomów „Milenijnych” pragniemy otworzyć skarbiec myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w roku 1000-lecia chrztu Polski pochyla się nad tajemnicą tego wydarzenia zarówno wymiarze religijnym jak i narodowym. Nauczanie Prymasa Tysiąclecia wyrażone w licznych homiliach i przemówieniach roku 1966 stanowi ogromne źródło mądrości i wiedzy historycznej dotyczącej chrześcijańskich korzeni polskiej państwowości.

Tomy „Milenijne” są częścią wielkiego przedsięwzięcia wydawniczego w postaci Dzieł Zebranych Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Dzieła te nie były dotąd nigdy w całości publikowane i szerzej udostępnione.

Wydaniu pierwszego z trzech tomów roku 1966 towarzyszyć będzie również bezpłatny e-book w wersji elektronicznej.

Projekt realizowany jest w ramach programu CHRZEST 966 Narodowego Centrum Kultury.