Chrzest Polski w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia
Facebook

Myśli Prymasa

 1. Mądry Naród pochyla się ze czcią nad swoją przeszłością. Tym więcej, że wstydzić się jej
  nie potrzebuje
 2. Maryja ukazała nam nie tylko jak mamy pragnąć Boga, ale jak mamy się Nim sycić
 3. Chociaż historia to «magistra vitae», ale nie wszyscy historycy są nauczycielami życia
 4. Były takie sytuacje dla Kościoła, żeśmy przegrywali z rządami. I nadal możemy przegrywać z rządem takim czy innym, z partią – taką czy inną, z państwem – takim czy innym, ale nie wolno nam przegrać z Narodem
 5. Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem
 6. Dla każdego człowieka jego czasy są czasami wyjątkowymi
 7. Kierować innymi jest łatwiej, bo nie liczymy się z tym, co w nich jest. Ale sobą kierować to o wiele trudniejsze, bo czego dotkniemy, czujemy w sobie. A jednak to do nas należy umieć prowadzić samego siebie
 8. Nie przejmujcie się trudnościami, bo to chleb powszedni…
 9. Nie wystarczy, gdy między prawnikiem, sędzią a człowiekiem pokrzywdzonym, obwinionym stoi tylko kodeks karny. To są środki, ale nie ma w nich serca. Serce nosi człowiek, który uruchomi i maszynę i kodeks
 10. Wydaje nam się nieraz, że Boga nie kochamy. Nie o to idzie, czy kochasz Boga. Najważniejszą rzeczą jest to, że On Ciebie kocha
 11. Bóg, pełen miłości zostawił w Synu swoim jakby ramowe dzieje człowieka, w których każdy może znaleźć cos swojego i własnego
 12. Człowiek współczesny, chociażby niewiele wiedział o Ewangelii i nigdy jej nie czytał, pragnie ideałów, które stawiał Chrystus
 13. Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze
 14. Ludzkość to jest wielka rodzina tęskniących za ciągle nowym
 15. Musimy widzieć przede wszystkim człowieka, jako człowieka, a nie to co on czyni. Chociażby czynił wiele lub nic, dobrze lub źle, jest człowiekiem
 16. Gasić pożary, nie dorzucając własnego paliwa do ognia, który ktoś roznieca, to wielka umiejętność… Tam, gdzie spotyka się mądrość i temperament, zadaniem mądrości jest – umieć milczeć
 17. Niektórzy mówią – czas to pieniądz. To jest złuda! Czas to miłość, wolność, prawda! I to człowiekowi trzeba dać
 18. Jeżeli zrezygnujemy z programu ubóstwienia człowieka na wzór Boga-Człowieka nie poradzimy sobie z człowiekiem
 19. Człowiek służy tym, co posiada. Jeżeli służy prawdą Bożą, misi mieć świadomość pełnego jej osiągnięcia
 20. Nigdy nie można powiedzieć: już wszystko zrobione! Dla nas jeszcze wiele zostało do zrobienia
 21. Pokój ludziom – wszystkim! Nie tylko tym, którzy mają władzę, nie tylko tym, którzy mają zrozumienie swoich praw, ale i tym, którzy nie umieją ich dochodzić
 22. Każda wielka rzecz musi kosztować i musi być trudna
 23. Świat współczesny żąda od człowieka trudu, aż do granic bohaterstwa!
 24. Człowiek ma prawo poznać myśl Bożą, ma prawo pytać, ale gdy otrzyma oświecenie dla swej rozumnej woli i umysłu, dobrze czyni skłaniając głowę z głęboką wiarą
 25. Człowiek wyzwala się i rozwija wewnętrznie przez wrażliwość na otoczenie, przez przemyśliwanie nie tego, co się jemu należy od innych, ale tego, co innym należy się od niego
 26. Najtrudniej wyzwolić się z osobistych upodobań, wyobrażeń i dążeń, a „zamienić się w słuch” wobec Pana Boga
 27. Jest w tym jakaś niezwykła tajemnica, że Słowo, które na tej ziemi ciałem się stało, zabić się nie pozwoli
 28. Miną wieki, czasy, ustroje i nastroje, ale Ten, który jest Światłością ludzi i Życiem samym, pozostanie zawsze
 29. Ufajcie Bogu Żywemu, który ma Serce!
 30. Ojciec mówi nam, że jest Ojcem. Jeżeli co ma drżeć przed Nim, to serce. I to z miłości, nie ze strachu
 31. Jeżeli ze wszystkich burz i klęsk uratujecie waszą Trójcę Świętą i wasz Kościół, macie wszystko
 32. Krzyż to skrót naszego życia. Gdy patrzymy na krzyż, myślimy: to uczyniono z Chrystusem… Ale nie zapomnijmy, że to uczynią i z nami…
 33. Chrystus nie po to przyszedł, aby zbawić góry i morza, ale po to, aby zbawić człowieka. Każdego człowieka
 34. Dla Chrystusa nic nie znaczy szata i godność, którą na siebie człowiek ponakłada i w którą się wystroi. Dla Niego znaczy tylko człowiek
 35. Poprzez miłość Chrystusa musimy widzieć wszystkich ludzi. Jego miłością musimy kochać każdego człowieka
 36. Idzie o to, aby człowieka ratować, bo on jest najważniejszy
 37. Miarą stosunku do człowieka mierzy się wartość wszystkich ustrojów i ich trwałość
 38. Przez największe ograniczenia, przez zmieniające się ustroje, człowiek przejdzie wolny i pójdzie nietknięty naprzód
 39. To, co było możliwe w Maryi, jest możliwe w nas i dla nas: w każdym z nas i dla każdego z nas
 40. Nie myślimy, że krzyż jest rekwizytem historycznym. Krzyż jest zawsze aktualny, bo zawsze się odnawia w człowieku
 41. Jest w nas nieustanne krzyżowanie rozumu i woli tak, aż nastąpi rozumna wola
 42. Nawet najszlachetniejsze z uczuć – miłość – boli
 43. Bóg nie ma początku, my go mamy. On nie ma końca i my go nie mamy
 44. Bóg byłby okrutny, gdyby dzieciom swoim nie dał trwania wiecznego, jakie sam posiada
 45. Sprawy doczesne, podporządkowane temu, co Boże, ułatwiają nam zrozumienie spraw wieczystych, spraw Bożych
 46. W Bogu jest nieustanne dążenie do syntezy, do zespalania wszystkiego, całego ładu ziemskiego, który wyszedł z myśli Bożej, z ładem nadprzyrodzonym, który ma uświęcać, uaktywnić porządek przyrodzony i nadawać mu Boże oblicze
 47. Każdy z nas jest nie tylko dziecięciem Boga, ale i miejscem, gdzie Bóg istnieje, żyje i działa
 48. Bóg wcielił się nie tylko w akcie zwiastowania w Nazarecie, ale nieustannie wciela się w ład tego świata i naszego osobistego życia
 49. Bóg przez człowieka zespolonego ze sobą wewnętrznie, napełnionego Bogiem, działa teraz na wszystkie inne sprawy
 50. Czynić sobie ziemię poddaną, to znaczy Bożą ziemię poddać Bożemu człowiekowi, temu w którym żyje Bóg w Trójcy Świętej Jedyny
 51. Bóg wchodzi w życie ludzkie. Trzeba tylko umieć przyjąć Go z zaufaniem, nawet wtedy, gdy to zaufanie trudno nam przychodzi
 52. Gdy działającym jest sam Bóg, wtedy wszystko co czyni, odpowiada Jego naturze i jest wyrazem Jego natury. A Bóg jest Dobrocią i Miłością
 53. Gdy spotykamy się z wymaganiami Boga, choćby dla nas trudnymi i niepojętymi, możemy być spokojni; krzywdy nam nie uczyni, bo Jego naturą jest Dobroć
 54. Bóg wszedł bardzo konkretnie w życie Maryi i w życie ludzkie
 55. Taki jest plan Boży, aby było dwoje… Stoi on u początków dziejów ludzkości i dziejów chrześcijaństwa
 56. Jak nie może być rodziny bez matki, tak nie może być Kościoła bez matki
 57. Nie tyle ojca, ile właśnie matkę zwą błogosławioną
 58. Powodzenie Bożego planu zależy od tego, czy człowiek zrozumie, że od początku Bóg ustanowił dwoje, i że dwoje są jednakowo sprawie Bożej potrzebni
 59. Wszystko, co jest potrzebne do naszego fizycznego rozwoju, właściwie tak czy inaczej, jest wzięte z ziemi
 60. Po wielkim bojowaniu z tą ziemią, po nieustannej przemianie dóbr tej ziemi w człowieczeństwo, ostatecznie wrócimy do ziemi
 61. Człowiek z ziemi wzięty, przez ziemię, z ziemi wyjdzie, aby poznać wielkość Boga
 62. Jesteśmy wielcy, bo jesteśmy z ręki Boga, i jesteśmy mali, bo zależymy od małych rzeczy, od drobnych dóbr tej ziemi
 63. Trzeba widzieć Boga i odczuwać Go
 64. Każde nowe pokolenie przyjmuje od starego co może, a … myśli swoje
 65. Krzyż jest nadzieją, ale my tę nadzieję i mądrość krzyża rozumiemy bardzo późno, na ogół dopiero pod koniec życia
 66. Ludzkość to jest wielka rodzina tęskniących za ciągle nowym
 67. Tylko duchy, doktryny, filozofie i kierunki sklerotyczne, nie widzą już możliwości czegoś nowego i determinują postęp, zamykając go w ciasnym kręgu teraźniejszości
 68. Nam okazało się Słowo zamknięte w ciele, dlatego mamy na czym zatrzymać naszą uwagę, serce i myśl
 69. Kościół jest wiecznie młody, chociażby dlatego, że proces łaski wobec każdego nowego człowieka zaczyna zawsze od chrztu
 70. Należy pamiętać, że podstawą różnych form wspólnot ludzkich jest nasze człowieczeństwo ukształtowane przez plan Boży i mądrość Bożą
 71. Trzeba pamiętać, aby człowiek nie zagubił się w tzw. kulturze masowej, która jest bardziej ilościowa niż jakościowa
 72. Nam potrzeba konkretu. I dlatego konkretyzuje się nawet Bóg
 73. Nigdy się nie lękajmy, że Kościół za bardzo wejdzie w życie ludzkie i trochę się życiem przybrudzi
 74. Zachowajmy więc pomimo trudności i kłopotów spokój. Jest on przejawem wewnętrznej dojrzałości człowieka
 75. Żadne pokolenie nie jest absolutnie autonomiczne w tym, co posiada i z czym idzie w przyszłość
 76. Jeżeli więc chcecie być pokoleniem nowym, autentycznym, prawdziwym, musicie najpierw wypracować w sobie ducha sprawiedliwości wobec wszystkich ludzi
 77. Łatwiej jest otworzyć serce niż drzwi, bo w sercu jest zawsze miejsca dużo
 78. Nie tylko na odcinku kościelnym, ale i na odcinku politycznym i międzynarodowym, trzeba przebaczać
 79. Nie trzeba być ateistą, czy wierzącym, tylko po prostu przyzwoitym człowiekiem, aby wiedzieć, że nigdy nie wolno mordować
 80. Cierpienia mają wtedy swą wartość, jeżeli wydają owoce
 81. Kościół zawsze stawia prymat osoby przed rzeczą, jakości przed ilością
 82. Człowiek nie jest Bogiem, ale jest dzieckiem Bożym
 83. Chociaż byście najlepiej czuli się na ziemi, jesteście tutaj tylko przechodniami, nie macie tu mieszkania stałego, innego oczekujecie
 84. My takiej właśnie Ojczyzny pragniemy – żyjącej nie tylko chlebem, ale słowem Bożym
 85. Najbardziej autentycznym człowiekiem, którego warto szukać jest Bóg-Człowiek
 86. Wy jesteście światem przyszłości, światem nowym, który ma prawo żyć
 87. Jeśli kto nas zna dobrze, to Bóg. Jeżeli kto się do nas przyznaje, to On
 88. Już tutaj na ziemi musimy się upodobnić do Ojca Niebieskiego, aby poznał nas kiedyś, gdy się do Niego zgłosimy
 89. Chrystus będąc Bogiem i Człowiekiem, wszczepia się w chleb tej ziemi i chleb czyni Ciałem swoim
 90. Wszystko, z czym się na co dzień spotykamy, mamy przebóstwić
 91. Każdy człowiek powołany jest, aby wychodził z ruin do nowego życia
 92. Idźcie za Chrystusem, który więcej nie umiera i śmierć nad Nim więcej mocy nie ma
 93. Współczesna ludzkość pragnie na nowo przyjrzeć się Chrystusowi, dostrzec Jego obecność w dziejach i Jego oddziaływanie na współczesność
 94. Chociaż ludzie nieustannie wyrzekają się Boga-Człowieka, dostrzegają, że gdy zabraknie Go w ich życiu, dokonuje się wówczas potworna alienacja ich człowieczeństwa
 95. Prawdziwa miłość ogarnia całego człowieka, a nie tylko jakąś jego cząsteczkę
 96. Przestaniemy równać ku dołowi, będziemy równać ku Bogu
 97. Chrystus jest ratunkiem naszym i zbawieniem, trzeba się Go uchwycić z całych sił
 98. Trzeba zaniechać walk, bo nie dają one gwarancji rozwoju, ani też nie zapewniają bezpieczeństwa rodzinie ludzkiej
 99. Tylko przez miłość i sprawiedliwość chrześcijańską można zapewnić prawdziwy, Boży pokój, którego świat dać nie może
 100. Wszystkie drogi, jakimi chodzi świat, trzeba zamienić na jedną – za Chrystusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem
 101. Do Chrystusa idzie się przez Maryję
 102. Każdy człowiek ma obowiązek stawiać sobie – przede wszystkim sobie – większe i coraz większe wymagania
 103. Aby człowiek, który umie stawiać wymagania innym, pamiętał i o tym, że o tyle ma prawo więcej wymagać od innych, o ile sam daje więcej z siebie
 104. Nasze serce, nasz umysł, nasz duch, mają być związane z Bogiem
 105. Oddasz Bogu całe swoje serce, całego swojego ducha, a umysł swój tak ukierunkujesz, aby związał się z Mądrością
 106. Szlachetne odruchy miłości, jakie są w człowieku, mają swoje źródło w Bogu
 107. Bóg przestałby być Bogiem gdyby nienawidził, bo Jego istotą jest Miłość
 108. Przebaczamy dlatego, że mamy obowiązek kierować się uczuciem miłości i mamy miłować bliźniego swego, jak siebie samego
 109. Nie można bowiem pogodzić się z tym, abyśmy zrezygnowali z tego, co lepsze
 110. Bóg, który jest Miłością i Panem wszelkiej mądrości i który umacnia nas w roztropności, niech będzie dla nas mocą, światłem, życiem i miłością
 111. Pojednania nigdy nie można zatrzymać. Jest ono zawsze potrzebą człowieka jako dziecięcia Bożego i żywego członka społeczeństwa
 112. Pojednanie jest stałym procesem i stałym dążeniem do Boga, a w Bogu – do ludzi
 113. Gdy mówimy „czas to miłość”, wypełniamy dany nam czas czynami miłości, która zawsze trwa
 114. Matka Najświętsza, chociaż jest Matką całego rodzaju ludzkiego, wpisana jest w jakiś szczególny sposób w dzieje naszego Narodu
 115. Matka pięknej miłości nauczy was kochać Boga i ludzi
 116. Narodu nie można wyrwać z przeszłości, bo Naród jest nie tylko teraźniejszością wielki, ale i przeszłością
 117. Nie wystarczy ocenić przeszłość, ale trzeba mieć ambicję tworzenia lepszej przyszłości
 118. Przechodzą przez polską ziemię miliony ludzi, ale tylko jednostki tworzą kulturę
 119. Człowiek kierowany przez działanie Boże, przez wpływ łaski uświęcającej i oświecającej, nie musi już odwoływać się do kodeksu, albowiem Prawo Boże wypisane ma w sercu swoim
 120. Prawo doprowadziło ludzkość do Chrystusa, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie
 121. Słowo ciałem się stało właśnie wśród tych, którzy słuchają Słowa i zachowują je
 122. Czas zawsze jest darem Boga, jest błogosławieństwem
 123. Dany nam czas można przeżyć z wielkim zyskiem dla siebie lub też z ogromną stratą
 124. Czas, który otrzymaliśmy, to nasze krótkie czy długie życie, jest darem przedłużającej się miłości Tego, który jest Miłością
 125. Dobry Bóg umie czekać na każdego z nas i każdemu wyznacza swój czas
 126. Dobry Bóg dając nam jeszcze tę chwilę czasu, okazuje nam swoją miłość, daje nam szansę, abyśmy mogli czas darowany przeżyć lepiej, owocniej
 127. Przez słabość woli tracimy niekiedy czas, który jest darem miłości Ojcowej
 128. We wszystko umie Bóg włożyć swoje dary miłości, które nam w różnych sytuacjach objawia
 129. Pan Bóg ma różne sposoby na to, aby okazywać nam Swoją miłość
 130. W myśli Bożej, w planie Bożym, jesteś darem umiłowanym
 131. Bardziej niż twego ziemskiego ojca i matki, jesteś owocem miłości Boga, który Ciebie pierwszy umiłował
 132. Rozwój waszej osobowości wymaga, abyście nie poprzestawali na niezadowoleniu, lecz tworzyli nowe, lepsze rzeczy
 133. Zaczynamy na nowo, z silniejszą wolą wypełnienia lepiej czasu, który jest darem Ojcowej miłości
 134. Nie wystarczy słuchać słowa Bożego, gdy jesteście w świątyni w obliczu Boga, ale trzeba je w życiu zachować
 135. Jeżeli zabraknie wartości i mocy duchowych, jeżeli zabraknie Bożego ziarna Ewangelii, wtedy zakłócony zostaje wszelki ład, także materialny
 136. Wartość człowieka zaczyna się od chwili, gdy Pan Bóg zapragnął jego bytu i istnienia
 137. Największym sprzymierzeńcem Chrystusa na ziemi jest każdy człowiek, który pragnie żyć, zwłaszcza gdy pragnie żyć w duchu Bożym
 138. Ludzie nigdy nie tracą nadziei na Kościół, ciągle czegoś od niego oczekują
 139. Od momentu Wcielenia Bożego Syna, dokonuje się zbawianie ludzi, rehabilitacja człowieka, nieustanne przypominanie jego praw i obowiązków
 140. Czytajcie jak najczęściej Ewangelię. W niej jest wszystko
 141. Nie musi być was wielu, ale musicie być mężni, musicie być dzielni, musicie być silni w wierze
 142. Mogą być różne motywy, ale zawsze decyzją kieruje moc i łaska Boża
 143. Szukasz tutaj miłości społecznej, bo masz dość nienawiści i wszelkiego rodzaju przemocy
 144. Kobieta to matka życia, matka rodziny, matka Narodu
 145. Matka musi być słoneczna, jasna, a więc królewska
 146. Jeżeli kobieta w Polsce będzie odarta z promiennych świateł czystego, jasnego słońca Bożego, jeżeli wzgardzi gwiazdami, nie spełni zadania matki życia, matki rodziny, matki Narodu
 147. Ewangelia – to manifest wolności i miłości, to księga sprawiedliwości, kodeks postępowania osobistego i społecznego
 148. Wpierw czy później musisz odłożyć tak dziś Ciebie radującą gitarę, bo życie włoży Ci w dłonie krzyż. A jeśli to będzie Krzyż Chrystusa, stanie się on Twoim błogosławieństwem, zbawieniem, nadzieją jedyną
 149. Jedną z największych potrzeb naszych czasów jest głód Boga
 150. Składajcie Maryi wasze prace, radości, cierpienia i ofiary
 151. W dłoniach Maryi bądźcie narzędziem ratowania ludzi dla Chrystusa
 152. Miłujcie każdego człowieka, nawet takiego, który nie ma dla Was w sercu nic dobrego. Miłujcie tak, jak Chrystus Was umiłował
 153. Troska ludzka, czujna uwaga Matki, tajemnicza obecność milczącego Jezusa, puste stągwie
  – to przedziwne rekwizyty życiowej codzienności
 154. Można wszystko przygotować. Można mieć wodę i naczynia, ale przemiana jest tajemnicą dyskretnego działania Jezusa i współdziałającej z Nim Matki
 155. Cisza otacza misterium przemiany
 156. Dokonuje się w nas wewnętrzna przemiana wody naszych czynów w wino łaski
 157. To Ona, Matka Boga-Człowieka, czujna, dyskretna, uważna, dostrzega nasze puste „stągwie”, do których Jej Syn polecił nalać „wody”
 158. Maryja uczy Kościół macierzyństwa
 159. Tylko to posiadamy, co daliśmy innym
 160. Bóg wymaga od pasterzy i od owiec – oczyszczenia serc
 161. Mamy chodzić w światłości i przyglądać się naszym czynom w słonecznym wymiarze otwartości i jasności, abyśmy się tych czynów nie wstydzili
 162. Może niekiedy większe wrażenie robią na nas dzieje Chrystusa zabijanego
  niż wiara w zmartwychwstanie i życie, które jest przed każdym z nas
 163. Nie potrzebujemy szukać innych metod i natchnień do wychowania Narodu! Obyśmy tylko pozostali wierni kulturze chrześcijańskiej i naszej polskiej kulturze rodzimej
 164. Wolą Bożą jest nasze odkupienie i uświęcenie, naturą Boga Ojca – miłość do wszystkich dzieci, a posłannictwem Syna – danie świadectwa o wielkiej miłości, jaką Ojciec żywi ku swoim dzieciom
 165. Pewnie, poradziłby sobie Chrystus bez nas, ale On tego nie chce
 166. Kościół jest nieśmiertelny, chociaż my umieramy; jest święty, chociaż my jesteśmy grzeszni
 167. Jesteśmy Bogu potrzebni, chociaż mógłby sobie poradzić bez nas
 168. Bóg nie chce za nas wszystkiego zrobić, wyręczyć nas. On chce, abyśmy korzystając z Jego darów, zrobili coś sami
 169. Z pewnością Kościół poradziłby sobie mocami Chrystusa, ale Chrystus chciał, aby Ta, która stała pod krzyżem otoczona niewiastami galilejskimi, była obecna i dziś w Kościele
 170. Niech mądrość i miłość Boża dopowie Wam więcej
 171. Może niekiedy większe wrażenie robią na nas dzieje Chrystusa zabijanego,
  niż wiara w zmartwychwstanie i życie, które jest przed każdym z nas
 172. Pierwej nim w kołysce, znalazłem się w myśli Bożej, w sercu Boga, w Jego nieogarnionej miłości, dlatego, że w Nim, w Ojcu moim Przedwiecznym, wszystko dzieje się według natury Boga, a więc w miłości
 173. Adwent nam przypomina, że moja ziemia musi się otworzyć i zrodzić Zbawiciela wszystkim, którzy Go ode mnie oczekują
 174. Słusznie i bardzo pedagogicznie czyni Kościół Boży, iż na progu nowego okresu liturgicznego każe nam robić rachunek sumienia – z miłości
 175. Adwent, przez który przygotowuje nas Kościół na nowe Narodzenie Syna Bożego w naszym codziennym życiu jest również przejawem działania Serca Bożego przez Serce Maryi
 176. W Dziewczęciu z Nazaretu poczęła się sama Miłość z Ojcowej Miłości
 177. „Niebiosa, spuście rosę z góry, a obłoki niech zleją z deszczem Sprawiedliwego” …
  Kościół wzywa niebo i ziemię, Boga i ludzi do współdziałania w wielkim dziele zrodzenia Zbawiciela
 178. Stworzenie świata i człowieka na obraz i podobieństwo Boże jest udzielaniem się bezmiaru Bożej miłości, której nigdy do końca na tej ziemi nie pojmiemy
 179. Chrystus jest Głową rodziny ludzkiej, nas wszystkich, zrodzonych z Ojca, którym Ojciec udzielił cząstki swojej Miłości. Poprzez nią pociągani jesteśmy do Jego wielkiej, nieskończonej Miłości
 180. Miłość Boża może niekiedy paść w naszą ziemię jak ziarno i pozostać sama – wtedy rani i kaleczy, jak ostry kamyk rani bosą nogę, która nieopatrznie nań stąpiła. Ale jeżeli ziarno się przyjmie, bo obumarło, jeśli rozwinie się w zieleń i zacznie owoc przynosić, wówczas nie rani nóg, jest łagodne i przyjemne
 181. Podziwiamy niezgłębioną miłość, którą wlał Bóg w świat stworzeń, aby z ich pomocą wypowiedzieć ją w konkretny sposób. Wszystko to uczynił dla człowieka. Nie miał więc człowiek wątpliwości, że wszystko co go otaczało w raju, było przejawem miłości Bożej
 182. Pod wpływem wątpliwości rozpoczyna się szukanie prawdy niejako „na własną rękę”.
  Księga Rodzaju zawiera obrazowy, głęboko psychologiczny opis tego zdarzenia. W jednym zdaniu ujawnia sposób działania człowieka, który zaczyna wątpić. Nie poprzestaje on na podanej sobie przez Boga prawdzie, ale sprawdza ją i doświadcza
 183. Nieraz myślimy, że coś Panu Bogu popsuliśmy przez naszą słabość i grzechy, ale nawet one są dla Boga materiałem dla wypełnienia Jego planów
 184. Nie śmiem nawet spojrzeć na Ciebie, Niepokalana, by mój wzrok nie zniekształcił tego obrazu piękna, którym promieniejesz
 185. Trzeba od razu postawić przed człowiekiem kogoś, kto jak słup ognisty będzie świadczył, że zniszczony ład może być naprawiony
 186. Człowiek ma się nauczyć walczyć w swym życiu osobistym z następstwami zakłócenia między porządkiem materialnym, przyrodzonym, a duchowym, nadprzyrodzonym. W ten sposób Bóg na nowo naprawia dzieło
 187. Bóg zaczął działać… Pragnął, aby na zawsze skończyły się wątpliwości: czy możliwe jest, aby człowiek wrócił do ładu i pokoju? Czy możliwe jest opanowanie śmierci i rozkładu? Czy możliwe jest, aby człowiek znowu oglądał Boga?
 188. Mój krzyż wziął Chrystus na swoje ramiona. Nie udźwignąłbym go sam. Musi mi pomóc aż … Bóg
 189. Chrześcijanin nigdy nie jest samotny, bo Towarzyszem jego drogi jest sam Bóg
 190. Przez oczy patrzy dusza, wartość więc i charakter duszy przejawia się na twarzy, bo ona ma być fotografią Boga. Do nas należy pracować nad tym, aby nie tylko nasze oblicze, ale oblicze każdego człowieka przypominało Boga, a nie szatana. Szatan jest bez twarzy. Człowiek jest z twarzą… Boga!
 191. Bóg czyni wszystko według najwyższej swej mądrości! Nie działa w sposób samowolny, nie „popisuje się ” swą wszechmocą. „Mogłem! Więc jeszcze raz to uczynię”. Bóg nie lubi nadprodukcji wzorów, nie chce po prostu „popisywać się” przed światem swą cudownością. Działa w sposób jak najbardziej prosty i naturalny
 192. Bóg-Człowiek nie jest więc kimś obcym! Nie jest przybyszem na świat, kimś z drugiej jak gdyby strony: tu ludzkość, a tam Bóg, który raczył łaskawie się zniżyć. Nie! On po prostu wyrasta z gleby tej ziemi
 193. Trzeba zacząć od nowa, wszystko – od nowa. Chociaż jesteśmy już ludźmi dojrzałymi,
  Jednakże można, a nawet trzeba wciąż zaczynać od nowa…
 194. Nadal możliwe jest – nawet po straszliwej katastrofie – pojednanie człowieka z Bogiem, przywrócenie harmonii między prawami ciała i ducha, uzyskania pokoju wewnętrznego przez człowieka
 195. Ponieważ ma być odkupiony człowiek, musi to być zrobione po ludzku i musi to uczynić człowiek. I to nie taki, który jest wzięty z obłoków, ale człowiek prawdziwy, uplątany w życie człowiecze i jak najbardziej z tym życiem związany
 196. Ta miłość, przez którą powstałem, jest „słabością” Stwórcy wobec mnie – stworzenia. On jest bezsilny wobec tej miłości, dzięki której ja jestem. On mnie pierwszy umiłował. To On zaczął i nie może przestać mnie miłować
 197. Największym grzechem jest zwątpienie, czy Bóg mnie miłuje, czy Bóg mnie jeszcze miłuje? I tego człowiek dopuścić się nie może! Byłby to grzech przeciwko istocie Boga, który jest Miłością
 198. Często stwierdzamy, że właściwie nic nie znajdujemy w sobie, co skłaniałoby Boga do miłowania nas. Ty nie znajdujesz, ale On znajduje. Twój Ojciec, który zna ciebie lepiej niż ty sam siebie, jeszcze coś w tobie znajdzie, co jest godne Jego miłości
 199. Potęga Boga jest tak wielka, że potrafi On obdzielić pełną miłością każdego człowieka
 200. Największa nieznana człowieka: serce. Tak wspaniałe, że Bóg o nie zabiega. Tak potężne, że może się oprzeć miłości Wszechmocnego. Tak mdłe, że chwyta je w sieci niejedna słabość. Tak szalone, że może zburzyć wszystko szczęście i wszelki ład. Tak wierne, że nie zdoła go zrazić nawet przewrotna niewierność… A człowiek stokroć wspanialszy, bo zdoła nim rządzić
 201. Im lepiej i pełniej odpowie człowiek – dzieło miłości Bożej – na miłość Boga, tym pełniejsze rodzi owoce, tym bardziej staje się święty
 202. Chciejmy zrozumieć Boga na nasze czasy. Chciejmy Nim żyć, bo On jest Ojcem przyszłego wieku – Pater futuri saeculi – nie tylko wieku dzisiejszego
 203. Aby przekonać się o istnieniu Boga, trzeba lepiej przyglądać się sobie… Nie trzeba lękać się dobrego spojrzenia na siebie, na swoją duszę i ciało, aby w tym wszystkim rozpoznać mądrość i dobroć Boga
 204. Bóg wprawdzie szanuje wolność człowieka, ale gdy ludzkie dłonie narobią zbyt wiele zła, przychodzi nagle dłoń Boża i porządkuje wszystko
 205. Ilekroć człowiek wątpi, czy Bóg jest Prawdą, Miłością, Dobrocią i Mądrością,
  powstaje nieporządek, który jest przyczyną najrozmaitszych udręk
 206. Gdy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą. Choćby całe moje życie było jednym grzechem, ten jeden akt miłości oddaje mnie Bogu. Nie, nie jestem nędzą… Jestem wielkością, bo miłuję
 207. Wielu świętych Polaków i Polek ukazuje Wam drogę serc waszych do Chrystusa, a przez Niego do Ojca Najlepszego, który jest Miłością
 208. Jestem tylko błotem! Ale w tym błocie Bóg zgubił perłę miłości…
 209. Spojrzał na niskość! Ciekawa rzecz, że Bóg najchętniej dostrzega małość i pokorę. Jeżeli więc ogarną cię wątpliwości, czy oko Boże widzi cię, wiedz, że w rowie wiosennym nawet żabę widzi! A ciebie miałby nie dostrzec? Jesteś czymś więcej!
 210. Człowiek zdobywa się na wysiłek, aby być wiernym, i to jest właśnie miłość
 211. Najbardziej obojętny na Boga człowiek wpierw czy później za Nim zatęskni. Przez miłość, która jest w jego ludzkiej naturze, obudzi się w nim, niekiedy w ostatnim momencie, niepokój. I Panu Bogu to wystarczy…
 212. Może uschnąć w nas wiara, może zatrzeć się obraz Boga Żywego, ale zawsze przez ruiny przeświecać będzie promyk tęsknoty do Boga, który może człowieka wyzwolić od grzechu, nienawiści, przemocy i gwałtu, od władców, arsenałów, złota i niewolniczej technokracji
 213. Więcej radości daje nam zwycięstwo nad złymi popędami, aniżeli swoboda moralna
 214. Tyle już było na świecie prób urządzenia ludzkości tylko przez sprawiedliwość.
  Wszystkie zawiodły! Trzeba więc przywołać do pomocy miłość
 215. Tak bardzo potrzebna nam jest świadomość obecności nad nami dobrego, Ojcowskiego oka, które wszystko porządkuje na ziemi
 216. Chociaż byście zapomnieli o tym, że jesteście dziećmi Kościoła, nie macie mocy przestać być nimi
 217. Modlitwa o świadomość Bożej Opatrzności w świeci może być bardzo konkretna, sprowadzająca Boga do najdrobniejszych szczegółów i drobiazgów ludzkiego życia
 218. Najbardziej konkretyzuje sam Bóg, bo przemawia do detalicznych pyłków, jakimi wszyscy jesteśmy
 219. Jeśli tobie się wydaje, że w twojej duszy Chrystus już umarł, pamiętaj, że jest to złudzenie, bo nawet gdybyś zapomniał o Chrystusie – On nie umrze. On żyje i przez miłość swoją do ciebie wydobędzie cię w ostatniej chwili z niedoli zapomnienia o Bogu, a może i niewiary, i doprowadzi do Ojca
 220. Nie zginę, gdy znam to słowo „Ojcze”. Nie zaznam rozpaczy i bezsiły