Chrzest Polski w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia
Facebook

Wystawa „Idącym w przyszłość”

Wystawa przygotowana przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego na rocznicę 1050-lecie Chrztu Polski prezentuje obchody Sacrum Poloniae Millennium w istniejących wówczas diecezjach polskich. Jest mało znanym dotąd zapisem fotograficznym świętowania wydarzeń z 1966 roku. Teksty na poszczególnych planszach zostały zaczerpnięte z nauczania Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego.